Updates

Updates voorjaar 2019


Wijzigingen bij Vergadering

In meerdere samenwerkingsverbanden willen gebruikers graag zelf de einddatum bepalen waarmee de deelnemers toegang hebben tot de bijbehorende hulpvragen. Momenteel is dit voor een gebruiker niet te beïnvloeden en houdt Kindkans bij een vergadering automatisch één dag na de vergadering aan voor de toegang tot de bijbehorende hulpvragen. Tevens willen gebruikers soms een opmerking aan de deelnemers laten weten.

 • Aanpassing 1: Nieuw veld voor Einddatum inzage
  Met het veld Einddatum inzage kan degene die de vergadering aanmaakt of wijzigt zelf aangeven tot welke datum de deelnemers toegang krijgen tot de gekoppelde hulpvragen. Het advies is om hier standaard één dag na de vergadering aan te houden, dit is ook het minimum dat ingevuld kan worden. Als er aanleiding is om deze periode te verlengen, dan is dat dus mogelijk en bent u niet langer gebonden aan de standaard van één dag na de vergadering.
Wat niet wijzigt: de vergadering zelf blijft na de vergaderdatum en einddatum inzage gewoon in te zien voor de deelnemers, evenals de bijlagen bij de vergadering zelf.
 • Aanpassing 2: Veld Toelichting locatie wijzigt in Toelichting
  Het veld Toelichting locatie is hernoemd in Toelichting. Met het veld Toelichting kan degene die de vergadering aanmaakt of wijzigt nu ook een algemenere opmerking invoeren, dan alleen een preciezere aanduiding van de locatie. Het is hiermee ook geschikt voor een opmerking als bijvoorbeeld: Deze vergadering is gewijzigd met een nieuwe agenda, zie de nieuwste bijlage in Kindkans.
   
 • Aanpassing 3: Eindtijd vergadering ook opgenomen in mail
  De eindtijd van de vergadering was alleen te zien na inloggen. In de mail wordt nu, naast de datum en starttijd van de vergadering, de eindtijd van de vergadering vermeld.


Updates voorjaar 2017


Brieven in Word

Het is voor applicatiebeheerders mogelijk om sjablonen voor ouder- en schoolbrieven bij arrangementen en TLV's in Word op te stellen, waarna Kindkans het sjabloon vult met data. Lees er hier meer over.

Inrichting

Kindkans werkt inmiddels met interne en externe rollen. Lees er hier meer over in hoofdstuk 3 en 4 van de handleiding.


Updates najaar 2016


Hulpvraag in te zien tot einddatum vergadering/overlegronde/aanpak

Wanneer een gebruiker gekoppeld is aan een hulpvraag of leerling via een vergadering, overlegronde of aanpak, is te hulpvraag in te zien tot een bepaalde datum:
 • Bij een vergadering is een geselecteerd dossier (hulpvraag) in te zien voor geselecteerde deelnemers vanaf het moment dat de vergadering wordt aangemaakt tot één dag nadat de vergadering heeft plaatsgevonden.
 • Bij een overlegronde zijn alle hulpvragen van de betreffende leerling in te zien voor geselecteerde deelnemers vanaf het moment dat de overlegronde wordt aangemaakt tot één dag na het verstrijken van de deadline. Is deze niet ingevuld, dan blijft een dossier altijd zichtbaar voor de deelnemers aan de overlegronde.
 • Bij een aanpak is de hulpvraag voor de behandelaar in te zien vanaf dat de aanpak wordt aangemaakt tot één dag na het verstrijken van de einddatum van de betreffende aanpak.


Gebruiker is te koppelen aan meerdere organisaties of organisatielagen tegelijkertijd

Gebruikers zijn nu te koppelen aan meerdere organisaties of organisatielagen (zoals besturen) tegelijkertijd. Werkt een gebruiker op meerdere scholen of voor meerdere besturen, dan hoeft daarvoor dus maar één account meer aangemaakt te worden.


Persoonlijke opmerking invoeren bij een leerling

Elke gebruiker kan bij een leerling persoonlijke opmerkingen toevoegen. Deze zijn niet zichtbaar voor andere gebruikers. Deze optie is geschikt voor het maken van persoonlijke aantekeningen. Lees er hier meer over.


Gebruik van labels bij een hulpvraag

Bij iedere hulpvraag kun je in het nieuwe veld Labels één of meerdere labels invullen. Elk samenwerkingsverband of gebruiker kan dit op zijn eigen manier gebruiken. Op deze labels kan gefilterd worden op de schermen Hulpvragen, Afhandelingen en Kengetallen. Lees er hier meer over.


Overige vernieuwingen

 • Bij een TLV kan een ontvangende school ingevoerd worden.
 • Het scherm Kengetallen is uitgebreid met mogelijke kolommen Arrangement en Specificatie.
 • Inactieve accounts worden niet meer getoond bij de mogelijke deelnemers voor vergaderingen en overlegrondes. Actieve accounts worden primair op alfabetische volgorde van achternaam getoond.
 • De mail die gebruikers ontvangen wanneer ze op ‘wachtwoord vergeten’ klikken, bevat een werkende link.
 • Wanneer je als nieuwe gebruiker wordt aangemeld via een vergadering of overlegronde, ontvang je nog maar één e-mail in plaats van twee.
 • Mogelijkheid om in te stellen of je ook mails wilt ontvangen wanneer je als behandelaar aan een aanpak wordt gekoppeld.

update: november 2016


Niet officiële CFI-vestiging?

Is uw school geen officiële CFI-vestiging en gebruikt u ParnasSys, dan is het volgende voor u van belang, met ingang van 9 maart 2016. Heeft u in ParnasSys via School > Info > Officiële CFI-vestiging de waarde ‘Nee’ ingesteld, dan werd een brincode als 99AA01 bij een aanmelding via Leerling > Begeleiding > Kindkans vanuit ParnasSys aan Kindkans doorgegeven als 99AA. Vanaf 9 maart wordt de BRIN-code 99AA01 doorgegeven, waardoor de aanmelding meteen bij de juiste school in Kindkans wordt geplaatst. Door deze werkwijze hoeft u niet langer alternatieve stappen te nemen om de aanmelding vanaf de hoofdlocatie naar de nevenvestiging in Kindkans te plaatsen. Het is wel van belang dat de beheerder van Kindkans op samenwerkingsverbandniveau bij Beheer > Organisatie deze nevenvestiging heeft aangemaakt met de juiste BRIN-code én dat in ParnasSys bij deze omgeving het juiste sleutelpaarbestand is geplaatst. Mocht uw school bij deze wijziging hulp nodig hebben, neem dan via e-mail even contact met de helpdesk van Kindkans.

update: maart 2016


Statussen en iconen

Met de nieuwe versie van Kindkans hebben we vragen van een aantal samenwerkingsverbanden rondom statussen opgelost. Zo is er nu een nieuwe status ‘voorlopige aanmelding’. Op deze manier kan een school zijn aanvraag op zijn eigen tempo gereed maken. De school kan normaal gesproken geen status wijzigen, uitgezonderd deze nieuwe status. Pas wanneer de school de aanvraag helemaal klaar heeft, verandert de school de status, zodat het samenwerkingsverband verder kan gaan met deze nieuwe aanmelding. Verder zijn er ook nog een aantal specifieke statussen toegevoegd voor het samenwerkingsverband. Dat resulteert in het volgende lijstje:

Huidige statussen en iconenNieuwe statussen en iconen


 

Aan iedere status is een kleur toegevoegd voor een snelle herkenning van de (hoofd)status van de dossiers. Kindkans kent hiervoor vier kleuren:
·         Rood: eerste actie nodig
·         Oranje: vervolgactie nodig
·         Groen: dossier loopt
·         Grijs: dossier afgesloten


 Aanvraagtypes

Veel samenwerkingsverbanden hanteren bepaalde procedures en verlangen bepaalde formulieren bij het aanvragen van arrangementen en toelaatbaarheidsverklaring. Speciaal voor deze systematiek hebben we aanvraagtypes ontwikkeld waarin elk samenwerkingsverband zelf zijn procedure en formulieren kan definiëren. Op deze wijze zijn scholen bij de aanvraag goed op de hoogte en zal het proces na de aanvraag beter en sneller kunnen worden doorlopen.
 Doorontwikkeling zogenaamde BULK-import

Sinds de nieuwe versie is het mogelijk om meerdere leerlingen tegelijk te importeren in Kindkans. U kunt een excelbestand vullen met data, of u kunt een export maken uit uw bestaande systeem waardoor u snel leerlingen kunt aanmelden voor herindicatie of iets dergelijks. 
 Doorontwikkeling Kindkans voor Lwoo en PrO

Kindkans is gereed om samenwerkingsverbanden te ondersteunen in het toewijzen van een aanwijzing Lwoo of het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring PrO. Binnen Kindkans hebben we het mogelijk gemaakt om per hulpvraag ook de leerlinggegevens volgens de criteria voor Lwoo en PrO op te nemen. Op grond van de gegevens geeft Kindkans dan aan of de leerling daadwerkelijk in aanmerking komt voor de aanwijzing of voor de toelaatbaarheidsverklaring. Speciaal voor deze materie hebben we een nieuw scherm ‘afhandelingen’ gemaakt waar het samenwerkingsverband op een hele snelle manier de vraag, de criteria, het advies en dan ook een aanwijzing of toelaatbaarheidsverklaring kan afgeven, of de aanvraag kan afwijzen.
 


Groei Kindkans

De groei in het gebruik van Kindkans zet door! We hebben de laatste weken opnieuw drie nieuwe samenwerkingsverbanden aangesloten bij Kindkans. Het betreffen VO2101 SWV Fryslân-Noard, VO2305 IJssel-Vecht en VO2506 Arnhem. Verder zijn we in gesprek met verschillende samenwerkingsverbanden die mogelijk zich willen aansluiten bij Kindkans. Wilt u ook kennismaken met de mogelijkheden van Kindkans? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij komen graag bij u langs om de mogelijkheden te laten zien.