Updates

Updates 2019

Release 4 oktober 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Einddatum Automatisch nummeren bij Aanpak;
- Positie veld Arrangement bij Aanpak;
- Werken met meerdere lees- en schrijfrollen per Formulier.

Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in oktober 2019.

Release 5 juli 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Einddatum bij Aanpak geen verplicht veld;
- Werken met geplande en geboekte uren bij Aanpak;
- Berekeningen bij Toegang;
- Informatie bij Aanpak en TLV;
- Werken met datumverschillen bij Formulieren.

Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in juli 2019.

Release 11 mei 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Automatisch datum invullen bij Aanpak en TLV uit te schakelen;
- Bulkimport te vereenvoudigen;
- Werken met Voortgang bij Aanpak en TVL mogelijk;
- Budgetten per organisatie volgen;
- Meer en eenvoudiger werken met eigen statussen.

Klik hier voor meer informatie over de wijzigingen in mei 2019.

Release april 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Vergadering uitgebreid met Einddatum inzage en Toelichting;
- Mail over vergadering vermeldt ook eindtijd vergadering;
- Via Beheer > Accounts ontdubbelen op zelfde e-mailadres;
- Zoeken op leerlingnaam is leestekenongevoelig;
- Zoeken op intern of extern mogelijk bij interne én externe rol.
 
Release maart 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Bij Overlegronde e-mail naar overige deelnemers bij invoer van nieuwe reactie;
- Nieuw gastaccount aanmaken met zelfde e-mailadres geblokkeerd;
- Via Beheer > Accounts meer filtermogelijkheden.
 
Release februari 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Keuzelijstjes met statussen gesorteerd op (eigen) naam van status;
- Keuzelijstjes met statussen in zoekfilters beperkt tot 'eigen' statussen;
- Via Beheer > Accounts > rollen eenvoudiger zicht op statusrechten.
 
Release januari 2019
Belangrijkste wijzigingen:
- Via Toegang per hulpvraag inzage in gekoppelde accounts;
- Via Toegang per hulpvraag nieuwe toegang geven;
- Via Beheer > Systeem > Mailinstellingen leerlingnaam in mails instelbaar;
- Via Beheer > Accounts > rollen ook anonieme Kengetallen instelbaar;
- Via Beheer > Accounts > rollen ook uitsluitend Bijlagen bewerken instelbaar;
- Via Beheer > Accounts > rollen gebruik van Labels instelbaar (standaard uit).