Met Kindkans organiseert u passend onderwijs in uw samenwerkingsverband voor primair of voortgezet onderwijs. U deelt veilig hulpvragen en documenten, verdeelt middelen, wijst arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen toe en overlegt gezamenlijk met het onderwijs, ouders, gemeente of zorg.

Kindkans vliegtuig

Budget

Bij passend onderwijs is het belangrijk om vanuit het eigen budget de goede dingen te doen. U beheert in Kindkans budgetten en kent budgetten toe aan aanpakken en toelaatbaarheidsverklaringen.

Vervolgens ziet u in één oogopslag hoeveel er van een budget is uitgegeven en hoeveel er nog resteert.

Samenwerking

In Kindkans werkt u als samenwerkingsverband samen met alle partners in de regio: met scholen, ouders, gemeenten en instellingen met specifiek aanbod. Via Kindkans neemt u acties om het gezamenlijke aanbod bij het kind te krijgen.

Kindkans ondersteunt uw proces om een besluit te nemen over een goede aanpak bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte over de verschillende disciplines heen.

Verschillende partners kunnen werken met eigen budgetten: u kunt verschillende arrangementen toewijzen aan een leerling, waarbij het samenwerkingsverband het ene en de gemeente het andere arrangement betaalt.

Tijdwinst

Met Kindkans wijst u uw toelaatbaarheidsverklaringen en arrangementen volgens uw eigen procedures toe.

U vergadert samen en wijst dossiers en bijlagen makkelijk toe aan deelnemers. Of u overlegt met verschillende betrokkenen - waaronder ouders - via een overlegronde.

U overlegt online en geeft uw advies en mening via Kindkans vanaf uw eigen werkplek. Hiermee boekt u net als andere samenwerkingsverbanden veel tijdwinst!

Kindkans vliegtuig

Home

Voor wie

In de periode voordat de Wet passend onderwijs van kracht werd hielpen veel ontwikkelingen mee om passend onderwijs te realiseren. Vanuit het ministerie zijn er stimuleringsactiviteiten ontplooid om scholen en samenwerkingsverbanden ervaringen te laten opdoen.

Drie samenwerkingsverbanden zijn gaan experimenteren met passend onderwijs en ontwikkelden in dit veldinitiatief Kindkans, eerst onder de noemer Zorgplatform+.

Topicus, de bouwer van onder meer ParnasSys, Somtoday en ZIEN!, ontwikkelde de techniek en de samenwerkingsverbanden leverden de nodige expertise. Het samenwerkingsverband PO0001 Berseba implementeerde als eerste samenwerkingsverband succesvol Kindkans en werkt er sinds het schooljaar 2012/2013 mee.

Samenwerking met Educator

Inmiddels is Kindkans ruim tien jaar operationeel en in gebruik door veertig samenwerkingsverbanden in het primair en voorgezet onderwijs.

Gouwe Academie, een onderwijsadviesdienst met veel ervaring rond passend onderwijs, ondersteunt u bij de implementatie en werkt samen met Educator, een softwareorganisatie voor onderwijssoftware, voor onderhoud en beheer.

Zoekt u als samenwerkingsverband voor u en uw scholen een digitaal instrument voor het efficiënt organiseren van extra ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaringen? Met Kindkans kiest u met andere samenwerkingsverbanden voor een beproefde en veilige webbased applicatie!

Kindkans wordt inmiddels door zo veel samenwerkingsverbanden gebruikt dat het haast vanzelfsprekend en overbodig is te zeggen dat het een goede applicatie is.
Het mooie is vooral dat de continue ontwikkeling van het systeem mee blijft lopen met de maatschappelijke, juridische en sectorale ontwikkelingen.
De grootste kracht en meerwaarde van Kindkans is wat mij betreft dan ook het team van adviseurs dat op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen in onderwijs, en dat zeer goed weet aan te sluiten op de specifieke situatie en context van jouw regio.
Ze snappen écht de uitdagingen waar jij voor staat. Dat gaat verder dan alleen een applicatie komen invoeren. Met Kindkans kies je niet alleen voor een goed werkende applicatie, je krijgt ook een kritische vriend, een raadgever en een inspirator over de vloer.
Dat is wel zo fijn bij de unieke positie die een samenwerkingsverband inneemt.

Samenwerkingsverbanden

PO

Progress value is 28

Totaal

Progress value is 40

VO

Progress value is 12

Go to top of page