Scholingen

Het maken van de juiste keuzes rondom de inrichting is van belang voor het functioneren van de zorgstructuur. Om deze reden krijgt je als school ondersteuning bij het in gebruik nemen van de applicatie. De begeleiding die wij aanbieden, bestaat uit vijf onderdelen:

1. Kindkans startpresentatie

Jouw school of scholengroep wil Kindkans implementeren binnen het samenwerkingsverband en wil de gelegenheid aangrijpen om tot afstemming te komen, beleid vast te stellen, bijbehorende financiële afstemming en waarborging van kwaliteit. Dit alles staat, samen met een stuk kennismaking met de applicatie, centraal tijdens een dagdeel. Aanwezig zijn de verantwoordelijken voor beleid en de uitvoerders van het beleid rondom de leerlingenzorg.

2. Technisch consult

Wanneer Kindkans is aangeschaft, zal het ingericht moeten worden voor het gebruik. De organisatiestructuur van de  school of scholengroep zal terug te vinden zijn in de applicatie. Daarnaast moet ingesteld worden wie op welk niveau toegang mag hebben tot de applicatie. Budgetten moeten beschikbaar zijn door deze te koppelen aan arrangementen of profielen. Dit alles wordt tijdens een technisch consult, volgend op de startpresentatie klaargemaakt. Wanneer dit voor elkaar is, kunnen scholen gekoppeld worden en kan tijdens een volgende technische scholing Kindkans ingericht wordt.

3. Consult beleidsbepaling

Nadat tijdens de startpresentatie globale lijnen zijn uitgezet over het gebruik van Kindkans, wordt er in een volgend dagdeel dieper ingegaan op het beleid. Aan de hand van een stappenplan worden keuzes gemaakt hoe de werkprocessen gestroomlijnd worden en hoe dit vorm krijgt in de applicatie.
Tijdens dit consult, beginnend met een dagdeel, zijn de verantwoordelijken en de uitvoerders van het beleid rondom de leerlingenzorg aanwezig.

4. Technische inrichting

Nu er een duidelijk stappenplan en beleid ligt, kan Kindkans ingericht worden. Eén of meerdere dagdelen zijn wij voornamelijk praktisch aan de slag om de applicatie klaar te maken voor gebruik. Hierbij zijn de beleidsuitvoerders of een delegatie daarvan aanwezig.

5. Overdracht

Het product Kindkans is nu klaar voor gebruik, maar ten aanzien van het proces moeten de zorgaanvragers en zorgaanbieders deelgenoot gemaakt worden van de nieuwe manier van werken binnen de school of scholengroep voor het aanbieden van hulpvragen en het afhandelen van de zorgaanvragen, maar ook het aanbieden van arrangementen. Opnieuw zijn we een dagdeel vooral praktisch aan het werk.
De overdracht vindt plaats op meerdere momenten. Hierbij maken we onderscheid tussen de verschillende betrokken partijen; zorgaanbieders, zorgaanvragers en betrokkenen bij de overlegtafel. Voor de zorgaanvragers die met ParnasSys of SOM werken zal de scholing vooral gericht zijn op hoe de aanvraag vanuit ParnasSys of SOM verstuurd kan worden.

De kosten voor deze scholing bedragen € 780,- per dagdeel (vrijgesteld van btw).