Aanbod 1: Scholingsdag op schoolniveau (1 dag)

Er komt een adviseur een hele dag op de school. Deze dag heeft het unieke karakter dat we aansluiten bij het beleid van de school, helpen bij de inrichting en een leerkrachtmoment hebben waarin wij de leerkrachten activeren bij het juiste gebruik van ParnasSys voor de aanlevering bij Kindkans. De dag begint met een gesprek met de schoolleiding en de intern begeleiders over de kaders die belangrijk zijn voor de school die moeten worden meegenomen in de inrichting.

Daarna zal de adviseur de intern begeleiders leren hoe de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief het beste kan worden ingericht. Ook zullen de mogelijkheden van Kindkans worden aangeleerd. Na deze scholing zal de adviseur na schooltijd de leerkrachten gaan scholen in een teamscholing waarbij de leerkrachten wordt geleerd hoe de groepskaart moet worden gevuld zodat het goede dossier wordt opgebouwd. Met dit aanbod kan het beste worden aangesloten bij het beleid van de school.

Leraren worden geactiveerd en intern begeleiders zullen dit proces na deze dag moeten begeleiden om leraren op dit punt te laten groeien. De adviseurs zullen verschillende templates meebrengen voor de invulling van goede notities, plannen en het ontwikkelingsperspectief zodat de dossieropbouw aansluit bij de eisen van het samenwerkingsverband bij de aanvraag voor ondersteuning.

Aanbod 2: Opleidingstraject intern begeleiders (2 dagen)

Dit aanbod is gericht op het professionaliseren van de intern begeleiders in het inrichten en gebruik van ParnasSys en Kindkans waarbij het belangrijk is dat de intern begeleiders op school de leerkrachten ondersteunen en coachen in het juiste gebruik van ParnasSys en Kindkans.

  • Bijeenkomst 1 (hele dag): We richten ons eerst op het juist inrichten van de notities en het ontwikkelingsperspectief. We sluiten aan bij de eisen van het samenwerkingsverband. We bereiden een teambijeenkomst voor waarin de intern begeleiders deze werkwijze gaan aanbieden aan de leerkrachten.
  • Bijeenkomst 2 (hele dag): We komen opnieuw met de intern begeleiders samen waarin we een kwaliteitsslag maken op het gebruik van ParnasSys: de groepskaart en het ontwikkelingsperspectief. We maken beleidsmatige keuzes rondom het werken met plannen gekoppeld aan het ontwikkelingsperspectief. We stellen kwaliteitscriteria op rond het gebruik van ParnasSys. We letten vooral op het goed observeren en het objectief schrijven van informatie in ParnasSys. Daarnaast werken we aan onze eigen vaardigheden in het gebruik van Kindkans.

Aanbod 3: Scholingsbijeenkomst intern begeleiders (dagdeel)

In een scholingsbijeenkomst van een dagdeel leren wij de intern begeleiders hoe de groepskaart, de notities, de plannen en het ontwikkelingsperspectief kan worden ingericht voor een optimale werking samen met Kindkans. Tijdens deze bijeenkomst stellen we materialen ter beschikking die door de intern begeleiders gebruikt kunnen worden voor een optimale inrichting. De bijeenkomst is vooral gericht op het ontsluiten van het perspectief. Na de bijeenkomst zullen de intern begeleiders deze activiteiten zelfstandig ter hand nemen.

Aanbod 4: Maatwerk

Het is mogelijk om specifiek maatwerk te leveren om verschillende personen met verschillende verantwoordelijkheden op te leiden of te coachen. Mogelijk moeten kwaliteitsmedewerkers of directieleden in het gebruik van ParnasSys of Kindkans voor bijvoorbeeld kwaliteitszorg of ken- en stuurgetallen. Of misschien is er behoefte aan ondersteuning van een groep intern begeleiders in combinatie met een eigen academie. Neem contact op met ons voor een aanbod op maat.