Home

Kindkans is een applicatie speciaal ontwikkeld voor passend onderwijs. Samenwerkingsverbanden hebben een oplossing nodig om de ondersteuning in de regio vorm te geven. Het verdelen van middelen, het toewijzen van arrangementen of toelaatbaarheidsverklaringen of het gezamenlijk vergaderen met onderwijs, gemeente en zorg faciliteert Kindkans voor het primair en voortgezet onderwijs. 

ParnasSys- en SOMtoday-scholen zullen ervaren dat Kindkans perfect faciliteert door de koppeling met deze pakketten. Maar zeker ook de scholen die andere pakketten gebruiken zoals ESIS of Magister, kunnen Kindkans gebruiken binnen het samenwerkingsverband.

Met Kindkans wordt al gewerkt vanaf schooljaar 2012-2013. ‘Dit hadden we jaren eerder moeten hebben’, wordt er gezegd door de gebruikers! De komende tijd zal er worden doorontwikkeld. Zo is het naast arrangementen nu ook mogelijk om toelaatbaarheidsverklaringen toe te voegen met een start- en einddatum. Deze kunnen ook verbonden worden aan budgetten en aan verantwoordelijke personen. Tevens is het mogelijk om evaluaties rondom de arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen op te nemen. Zie voor recente updates deze pagina

Agenda

  1. Bijeenkomst klankbordgroep Kindkans
  2. Bijeenkomst klankbordgroep Kindkans
Bekijk de hele agenda ›

Nieuws

  • Niet focussen op formats, maar op goed onderwijs

    Tijdens het vijfde symposium Verder met ParnasSys dachten ruim 200 deelnemers met elkaar na over hun onderwijs: hoe kun je relevante onderzoeksdata gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren? Een verslag in woord en beeld.

Lees meer nieuws ›