Voor wie is Kindkans?

In de periode voordat de Wet passend onderwijs van kracht is geworden zijn er talloze ontwikkelingen geweest die hebben meegeholpen om passend onderwijs daadwerkelijk te realiseren. Zo zijn er verschillende stimuleringsactiviteiten ontplooid vanuit het ministerie zodat scholen en samenwerkingsverbanden ervaringen konden opdoen met passend onderwijs. In die periode zijn er drie samenwerkingsverbanden gaan experimenteren met passend onderwijs en in dat experiment (of veldinitiatief) is Kindkans (voorheen Zorgplatform+) ontwikkeld.

Topicus (de maker van o.a. ParnasSys, ZIEN!, SOMtoday) heeft de techniek ontwikkeld en vanuit de samenwerkingsverbanden is de expertise geleverd. Het reformatorische samenwerkingsverband (PO001) was het eerste samenwerkingsverband dat Kindkans succesvol heeft geïmplementeerd en werkt er sinds 2012/2013 mee

Samenwerking met Educator

Inmiddels wordt Kindkans door zestien volledige of gedeeltelijke samenwerkingsverbanden gebruikt. Veel samenwerkingsverbanden zijn nog aan het zoeken welke ondersteuning zij nodig hebben voor het realiseren van een effici├źnte organisatie voor het arrangeren van extra ondersteuning of het afgeven van toelaatbaarheidsverklaringen. Kindkans is nu al drie jaar operationeel. In eerste instantie voor de voorlopers van passend onderwijs, maar nu ook steeds meer voor de andere samenwerkingsverbanden die toe zijn aan een goed digitaal instrument.

Op 5 februari 2015 is Driestar onderwijsadvies voor langere tijd een samenwerking aangegaan met Educator om Kindkans te ondersteunen en door te ontwikkelen op een aantal belangrijke thema’s. Het belangrijkste thema is de verandering ten aanzien van de RVC’s (arrangeren PrO en Lwoo), maar ook het (beter) koppelen met meerdere partijen dan ParnasSys en SOMtoday en het uitbreiden van Kindkans met meer functionaliteiten staat op de agenda. Verder wordt er gewerkt aan de dossiers in Kindkans en moet het voor elk samenwerkingsverband mogelijk zijn om  eenvoudige formulieren voor aanmeldingen te maken.