Over Kindkans

Kindkans is een webapplicatie. Hierdoor is Kindkans altijd bereikbaar via internet. De applicatie Kindkans kan probleemloos naast andere leerlingadministratiesystemen gebruikt worden. Leerlingen kunnen geïmporteerd worden via een CSV-import. Gebruikers van SOMtoday en ParnasSys hebben een extra voordeel omdat daar leerlingen vanuit het eigen systeem worden aangemeld.

Tijdwinst

De applicatie is zo gebouwd dat de arrangementen en toelaatbaarheidsverklaringen op jullie manier toegewezen kunnen worden. Je kunt dit doen door samen te vergaderen en dossiers op een makkelijke manier toegankelijk maken voor de deelnemers, maar je kunt ook kiezen voor een adviesronde. Hiervoor vergader je niet fysiek, maar geeft je jouw mening via Kindkans op eigen locatie. Samenwerkingsverbanden hebben hier al een enorme tijdwinst mee geboekt!

Samenwerking

Het is mogelijk om met alle partners samen te werken in de regio: samenwerkingsverband, gemeente en instellingen met specifiek aanbod. Ze werken samen in Kindkans om het gezamenlijke aanbod bij het kind te krijgen. Het proces om een besluit te nemen over wat een goede aanpak is bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte wordt ook over de verschillende disciplines ondersteund. Verschillende partners kunnen werken met eigen budgetten. Zo kunnen verschillende arrangementen worden toegewezen aan een leerling waarin het ene arrangement wordt betaald door het samenwerkingsverband en het andere door de gemeente.

Budget

‘Geld stuurt alles’, wordt wel gezegd. Inderdaad is het bij passend onderwijs zeer belangrijk om vanuit het eigen budget de goede dingen te doen. De budgettering is overzichtelijk in Kindkans ondergebracht zodat in één oogopslag gezien kan worden hoeveel budget er nog is en hoeveel er is uitgegeven.